Piian blogi

Metsien hakkuita ei tule rajoittaa, vaan niiden hoitamiseen tulee kannustaa

Maanantai 11.3.2019 - Piia Kurki


radek-grzybowski-67609-unsplash3.jpg

Viime aikoina on puhuttu paljon metsien hakkuiden rajoittamisesta, ja mielestäni keskustelun sävy on vaarallinen. Metsät ovat Suomen voimavara ja hakkuita tarvitaan.

Metsät ovat Suomessa pääasiassa yksityisessä omistuksessa ja suurin osa teollisuuden tarvitsemasta kotimaisesta puusta tulee yksityisiltä omistajilta. Metsänomistajan päätäntävallasta omaan omaisuuteensa tulee huolehtia jatkossakin. Metsien hakkuiden rajoittaminen ei missään tapauksessa ole järkevää, eikä ole edes perustuslain hengen mukaista haastaa yksityisen omaisuuden suojaa.

Metsät toimivat hiilinieluna, eli ne tuottavat happea, ja niihin sitoutuu enemmän hiilidioksidia, kuin mitä vapautuu ilmakehään. Metsien kasvu sitoo enemmän hiiltä kuin mitä vapautuu metsien käytön ja poistuman vuoksi. Metsät säilyvät edelleen merkittävänä hiilinieluna, vaikka hakkuut jopa kasvaisivat nykyisestä.

EU:n metsästrategia lähtee siitä, että jäsenmailla on päätäntävalta metsiin liittyvissä asioissa. Strategia on elinkeinomyönteinen ja nostaa esiin sekä metsien talouskäytön merkityksen että puupohjaisen biotalouden kasvun edellytykset. Metsästrategian mukaan on tärkeää nostaa puun kestävää käyttöä.

Metsillä ja niiden tuomilla työpaikoilla ja elinkeinoilla on Suomelle valtava merkitys. Hakkuiden rajoittamisen sijaan pitäisi puhua metsän hyvästä hoidosta ja siihen kannustamisesta, sillä se on kestävää kehitystä. Metsien hoidossa tärkeää on taimikonhoidosta huolehtiminen, jolla tehdään tilaa kasvamaan jätettäville puille, ja tilannetta parannetaan edelleen oikea-aikaisilla harvennushakkuilla.

Suurin osa metsien omistajista on eläkeläisiä. Pikkuhiljaa metsäpalstat pirstaloituvat entisestään ja metsien omistaminen siirtyy perillisille, jotka usein asuvat kaupungeissa, eivätkä välttämättä ymmärrä tarpeeksi metsien hoidosta. Siihen vaikuttaa paljon myös tämä julkinen keskustelu, joka saa aikaan sen, että metsien uusiutumiselle tärkeät toimet ja hakkuut saavat täysin negatiivisen maineen. Se on riski metsiemme hyvälle hoidolle, jota tällä hetkellä ihaillaan ulkomailla.

Biotaloutemme perustuu puun käytön lisäämiseen, ja meidän ei kannata rajoittaa biotalouden kasvua ja kehitystä. Metsäteollisuus on yksi Suomen kansantalouden veturi, ja metsäsektorin rajoittaminen heikentäisi Suomen kansantaloutta. Jo nykyinen keskustelu on vaaraksi teollisuuden investoinneille ja toiminnalle. On tärkeää, että myös Euroopan Unionissa metsäasioissa mennään Suomen etu edellä.

Piia Kurki
Eurovaaliehdokas (kok.)

Avainsanat: metsät, hakkuut, politiikka, metsänhoito


Kommentit

4.5.2019 14:25  Keijo

Juuri näin

5.5.2019 15:42  Juha Kurttila

Miksi teille Eu-parlamenttiin pyrkijät on vaikea kertoa puoluetta, jota edustatte. Piian puolueen löysin. Kirjoituksen perusteella, voi arvata kenen asioita olet ajamassa. Minun asioita et aja, en omista metsää!

8.5.2019 15:01  Tiina

? Suurin osa metsien omistajista on eläkeläisiä. Pikkuhiljaa metsäpalstat pirstaloituvat entisestään ja metsien omistaminen siirtyy perillisille, jotka usein asuvat kaupungeissa, eivätkä välttämättä ymmärrä tarpeeksi metsien hoidosta.?

Näillä perillisillä on kenties myös etäisempi suhde sekä henkisesti että fyysisesti näihin metsiin, jolloin monimuotoisuutta vaalivat metsänhoitomenetelmät saattavat jäädä taloudellisen hyödyn tavoittelun varjoon.

On todellakin aika herätellä metsänomistajat perehtymään omistamiinsa metsiin ja niiden hoitotapoihin. Ainakaan minä en suo metsiäni muutettavan biodiversiteetiltään köyhiksi puuviljelmiksi, joiden tarkoitus on ensisijaisesti taloudellinen tuotto. Kestävään metsätalouteen sisältyy muitakin arvoja.

Millainen omakohtainen metsäsuhde sinulla on taustalla ajatusmaailmasi muokkaajana?

12.5.2019 20:26  Piia Kurki

Hei Tiina, olen Pohjois-Suomessa syntynyt metsämiehen tytär. Olen viettänyt paljon aikaa metsissä ja keskustelen näistä asioista paljon läheisteni kanssa. Metsiä on erittäin tärkeää hoitaa ja uudistaa, ja hyvin hoidettu metsä toimii parhaana hiilinieluna. Hoidettu metsä ei ole köyhä puuviljelmä, vaan kasvavissa ja uudistuvissa metsissä on paljon elämää.

15.5.2019 21:13  Jartsa

Piia puhuu tässä asiassa juuri niin kuin totuus on, hyvä!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini